• Polski
  • English

 

Kontakt

 

Koordynatorem Konsorcjum jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
tel. 032 271 00 41, fax 032 271 08 09
e-mail: office@ichpw.pl
www: www.ichpw.pl

Osoby kontaktowe:

Aleksander Sobolewski, Dyrektor IChPW, asobolewski at ichpw.pl, tel. wew. 100
Zbigniew Robak, Adiunkt, zrobak at ichpw.pl, tel.wew. 248
Teresa Kordas, Pełnomocnik ds Zarządzania Jakością, Kierownik ds. Jakości Zespołu Laboratoriów, tkordas at ichpw.pl, tel. wew. 225
Grzegorz Łabojko, Adiunkt, Administrator strony internetowej, glabojko at ichpw.pl, tel. wew. 537