• Polski
  • English

 

Smoła koksownicza

Smoła koksownicza jest czarną cieczą o gęstości około 1,15 g/cm3 i charakterystycznym zapachu produktów koksochemicznych, zawiera do 5% wody. Pod względem chemicznym jest to mieszanina wielu tysięcy związków chemicznych, głównie węglowodorów aromatycznych, w tym z grupy WWA, przy czym tylko około 12 występuje w ilości ponad 1% (naftalen do 10%, fenentren do 5%, fluoranten do 3,5%, piren, acenaften, chryzen i antracen do 2%,). Pod względem fizykochemicznym jest to skomplikowana mieszanina poliazeotropowa i polieutektyczna.

Smoła wydzielona jest z surowego gazu koksowniczego na drodze kondensacji. Zasadniczą część smoły wyodrębnia się z surowego gazu w odbieralniku na drodze bezprzeponowego chłodzenia wodą resztę tzw. smołę lekka wydziela się w chłodnikach oraz w ssawie.

Zakres wartości podstawowych właściwości smół produkowanych w koksowniach zrzeszonych w Konsorcjum Producentów Koksu podano w tablicy.

Wyniki analizy technicznej smoły koksowniczej

 

Parametr

I seria poborów, luty 2008

II seria poborów, lipiec 2008

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Wartość średnia

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Wartość średnia

Zawartość wody [%]

1,3

3,9

2,56

1,4

7

3,27

Gęstość [g/cm3]

1,16

1,19

1,18

1,16

1,23

1,19

Zawartość części nierozpuszczalnych w toluenie, TI [%]

2,8

10,1

6,71

3,4

17

9,32

Zawartość części nierozpuszczalnych w chinolinie, QI [%]

1,4

5,9

3,13

1,9

10,1

5,71

Zawartość Popiołu [%]

0,03

0,05

0,04

0,01

0,2

0,06

Pozostałość po skoksowaniu LK [%]

14,7

22,4

19,25

16,1

27,1

22,06

Liczba koksowania CV [%]

20,3

28,9

25,28

20,7

33,8

28,57

Karta charakterystyki_CARBOKOKS aktualizacja 15.11.2016

Karta charakterystyki_VICTORIA aktualizacja 30.04.2012

Karta charakterystyki JSW KOKS aktualizacja 01.06.2015

Karta charakterystyki CZĘSTOCHOWA NOWA  aktualizacja 30.04.2012