• Polski
  • English

 

Benzol surowy

 

Benzol koksowniczy jest mieszaniną lekkich węglowodorów aromatycznych głównie benzenu (ok. 70%), toluenu (ok. 15%), ksylenów ok. 6%), naftalenu (ok. 2%) oraz innych wchodzących w skład solwentnafty. Jest to brązowo – żółta ciecz łatwopalna i łatwolotna o gęstości ok. 0,8 g/cm3.

 

Podstawowe właściwości benzoli produkowanych przez polskich producentow zrzeszonych w Konsorcjum.

 

Wyniki analiz składu benzoli surowych

Składnik

I seria badań, luty 2008

II seria badań, lipiec 2008

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Wartość średnia

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Wartość średnia

przedgon

0,7

1,4

1,03

0,7

1,4

1,17

benzen

65,0

77,3

70,46

68,6

75,7

71,84

tiofen

0,01

0,1

0,03

0,02

0,07

0,04

toluen

11,7

17,4

14,61

11,1

17,3

13,83

etylobenzen

0,04

0,15

0,08

0,03

0,14

0,08

m,p-ksylen

2,1

4,4

3,14

1,7

4,1

2,78

o-ksylen

1,4

2,4

1,96

1,4

2,3

1,93

kumen

0,2

0,7

0,42

0,1

0,5

0,29

hemimeliten

0,01

0,04

0,02

0,01

0,5

0,17

inden

1,8

3,4

2,53

1,7

3,5

2,54

naftalen

0,3

2,6

1,74

1,21

3,4

2,22

 Karta charakterystyki_VICTORIA

Karta charakterystyki JSW KOKS aktualizacja 01.06.2015

Karta charakterystyki CZĘSTOCHOWA NOWA